Menu Sluiten

Visie

Ruimte is een speelpleinwerking dat zich richt tot kinderen en jongeren met een mentale en/of fysieke handicap en hun broers en zussen. De werking werd opgericht in 1989 vanuit de vaststelling dat er weinig opvanginitiatieven waren voor kinderen met een handicap. De bedoeling is hen een leuke vakantietijd te bezorgen, en dit op een laagdrempelige manier: iedereen is welkom, ook broers en zussen, en de bijdrage van de ouders wordt zo laag mogelijk gehouden.

Ruimte werkt enkel met vrijwilligers. Alle jongeren vanaf 15 jaar zijn welkom om bij ons een handje toe te steken. Door de doelgroep hebben we elk jaar nood aan een grote groep monitoren. Als organisatie maakt Ruimte deel uit van de vzw Bezorgd om Mensen, Slachthuisstraat 4, 3300 TIENEN. Dit is een vereniging van vrijwilligers die zich inzetten voor het welzijn van hun medemensen, zonder onderscheid van religie en cultuur. Naast de afdeling Ruimte heeft B.O.M. een afdeling voor kansarmen. De vereniging is erkend als autonoom vrijwilligerswerk door de Vlaamse Overheid. Meer informatie over B.O.M. vzw vindt men op de website: www.bezorgdommensen.be.

Door de stijging van de levensduurte en keuze om de deelnameprijs per kind per dag laag te houden wordt het onmogelijk te werken zonder verlies. We vragen dan ook aan het Provinciebestuur een basissubsidiƫring voor het maximum bedrag.

Voor wie

De speelpleinweken die wij organiseren richt zich op kinderen met een beperking. Het gaat over kinderen en jongeren tussen 3 en 21 jaar. Deze kinderen en jongeren mogen bij ons hun hart komen ophalen en zich volledig komen uitleven. Onze aandacht is vooral gericht op kinderen en jongeren die in andere groepen moeilijker terecht kunnen. De activiteiten die wij voorzien zijn, als vanzelfsprekend, aangepast aan ieders wensen en noden. Het is voor ons geweldig om te zien hoe kinderen en jongeren bij ons zichzelf kunnen zijn en kunnen groeien in datgene wat hen boeit, waar ze sterk in zijn. Ook broers en zussen zijn bij ons van harte welkom!